Obchodní podmínky

Služba az-poptavka.cz je založena na obchodní a komunikační platformě, kde kupující a dodavatel na základě svých individuálních požadavků mohou používat tento server při svých obchodních činnostech jako nástroj internetové služby poptávek.

1. Pravidla, práva a povinnosti poptávajících

 • Zadání poptávky je zcela ZDARMA.
 • Pro zadání poptávky je nutná registrace
 • Zadání nové poptávky se provádí prostřednictvím on-line formuláře, který je nutný co nejpřesněji a správně vyplnit. Poptávat lze veškeré služby a zboží. Poptávku může zadat jak fyzická, tak i právnická osoba nebo subjekt ( dále jen „poptávající“).
 • Poptávající nesmí do systému vkládat reklamní nabídky, skrytou reklamu, propagaci služeb a zboží a ani žádné jiné negativní prvky, které by narušily etický a obchodní charakter tohoto portálu.
 • Poptávající souhlasí s tím, že pokud mu budou zasílány reklamní nabídky jednotlivých dodavatelů, nenese za tyto reklamní nabídky odpovědnost.
 • V případě zadání nové poptávky neregistrovaným uživatelem poptávající souhlasí, že veškeré údaje budou uloženy do systému.
 • Jediným a prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení a navázání spolupráce s vhodným dodavatelem.
 • Po zadání poptávky do systému, je po kontrole administrátorem poptávek zobrazena poptávka na webu do 1 – 3 pracovních dnů.
 • Poptávající má možnost požádat o výmaz svého požadavku zadané poptávky pomocí emailu pouze do doby, než bude poptávka rozeslána vhodným dodavatelům. Pozdější výmaz poptávky ze systému je možný, ale již bez garance kontaktování ze strany dodavatelů. Poptávající sám může poptávku kdykoliv ukončit.

2. Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel má právo údaje dodavatele schválené při registraci zobrazit a zveřejnit na serveru poptávkového portálu, případně na partnerských serverech.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost a neručí za obsah, který poptávající na server vkládá.
 • Provozovatel má právo zaslat e-mailem důležité upozornění, novinky, případné změny v systému poptávkového portálu nebo reklamní nabídky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v systému a ve službách bez předchozího upozornění i u uživatelů, kteří jsou již zaregistrováni.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené mezi poptávajícím a dodavatelem nebo naopak.
 • Provozovatel nezaručuje z technických důvodů bezchybný provoz systému nebo úmyslné narušení zabezpečení systému před neoprávněnou osobou.
 • Po vypršení platnosti registrace dodavatele, má provozovatel právo uchovávat jeho údaje pro své interní potřeby. Jestliže nebude dodavatel chtít být nadále veden v katalogu dodavatelů, je nutné zažádat pomocí e-mailu o výmaz z katalogu.

3. Závěrečné ustanovení

 • Tyto podmínky nabývají platnosti vyplněním registračního formuláře a odesláním pomocí tlačítka „Registrovat“ .
 • Poptávající je povinen se vždy při vkládání nové poptávky (nebo registraci) seznámit s těmito obchodními podmínkami nebo případnou úpravou a změnou těchto podmínek.
 • Při provedené změně nebo úpravě obchodních podmínek (platí především u již registrovaných uživatelů) má poptávající právo na nesouhlas této změny obchodních podmínek a v případě žádosti o výmaz vložené poptávky zašle na mail a následně bude tato poptávka do 20 pracovních dnů od žádosti smazána.
 • Registrací je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami.
@ 2014 AZ Poptávka